Aansluitprocessen koppelvlakken

Voor de 3 belangrijkste koppelvlakken in het digitaal stelsel zijn procesbeschrijvingen gemaakt. Deze procesbeschrijvingen helpen ontwikkelaars bij het realiseren van koppelingen tussen lokale software en het digitaal stelsel.

Koppelen met PRE-omgeving van het digitaal stelsel

U bent een bevoegd gezag of ICT-leverancier en wilt met uw software koppelen met de landelijke voorziening van het digitaal stelsel (DSO-LV). Hiervoor kunt u aansluiten op de PRE-omgeving van het digitaal stelsel.

Procesbeschrijvingen voor ontwikkelaars

Voor een succesvolle koppeling is een aantal stappen nodig. Deze stappen hebben we zo goed mogelijk voor je op een rijtje gezet in procesbeschrijvingen.

Voor de volgende koppelvlakken is een procesbeschrijving beschikbaar:

Elk kwartaal een update

Omdat het digitaal stelsel nog in ontwikkeling is, kunnen de procesbeschrijvingen elk kwartaal worden aangepast. De procesbeschrijving beschrijft altijd het aansluitproces met het digitaal stelsel dat in het voorgaande kwartaal is opgeleverd.


Zie ook

Meer informatie voor ontwikkelaars vindt u op het: