Koppelvlakken in het digitaal stelsel

Overheden kunnen met hun systemen aansluiten op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Hiervoor zijn verschillende koppelvlakken beschikbaar. Voor de koppelvlakken zijn standaarden en informatiemodellen ontwikkeld. Deze helpen u of uw leverancier om de koppeling te maken.

Toepasbare regels aanleveren

Toepasbare regels worden via een koppelvlak toepasbare regels aangeleverd aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. De toepasbare regels worden vervolgens gebruikt in de vragenboom in het Omgevingsloket.

Vergunningaanvragen en meldingen indienen

Vergunningaanvragen en meldingen worden via het koppelvlak vergunningaanvragen en meldingen afgeleverd bij de juiste overheid.

Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Omgevingswetbesluiten worden via het koppelvlak met de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) beschikbaar gemaakt in het digitaal stelsel.

Stelselcatalogus Omgevingswet

Begrippen en definities kunnen worden beheerd en opgevraagd uit de Stelselcatalogus Omgevingswet.


Status

De laatste versies van de standaarden en informatiemodellen vindt u op deze website. De technische specificaties en documentatie van de koppelvlakken zijn te vinden op het Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet.