Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Overheden moeten hun officiële documenten publiceren. Dit doen ze straks via het platform voor overheidspublicaties: de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingswetbesluiten die overheden publiceren komen via dit platform ook in het Omgevingsloket.

Koppelvlak om omgevingswetbesluiten te publiceren

Via het koppelvlak met de LVBB kunnen overheden omgevingswetbesluiten (ook wel omgevingsdocumenten genoemd) publiceren.

Plansystemen aansluiten

Leveranciers van plansystemen die voor het publiceren van omgevingswetbesluiten willen koppelen met de LVBB doen dat via het koppelvlak.