Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar maken

Overheden moeten hun officiële documenten publiceren. Dit doen ze straks via het platform voor overheidspublicaties: de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingsdocumenten die overheden publiceren komen via dit platform ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Het publiceren en opvragen van omgevingsdocumenten gebeurt via twee koppelvlakken.

Koppelvlak om omgevingsdocument te publiceren

Via het koppelvlak met de LVBB kunnen overheden omgevingsdocumenten publiceren.

Koppelvlak om omgevingsdocumenten op te vragen

Via het koppelvlak OZON kunnen gepubliceerde omgevingsdocumenten worden getoond op een kaart.

Plansystemen aansluiten

Leveranciers van plansystemen die voor het publiceren van omgevingsdocumenten willen aansluiten op het digitaal stelsel kunnen dat doen via bovenstaande koppelvlakken.