Standaard officiële publicaties (STOP/TPOD)

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt de Standaard voor officiële publicaties (STOP). Ook krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD).

STOP

De Standaard voor officiële publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP) ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties.

TPOD

Naast de algemene Standaard officiële publicaties krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD). De TPOD-standaarden zorgen ervoor dat juridische artikelen aan werkingsgebieden en geometrie zijn gekoppeld. Zo kan je ook op een kaart zien welke regels waar gelden.

Standaard en bijbehorende documenten

Versie 0.97 van de Standaard officiële publicaties en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (STOP/TPOD) ligt van 28 januari tot 22 maart 2019 ter consultatie. U kunt opmerkingen insturen via het consultatieformulier. Bij deze standaard horen de onderstaande documenten.

Leeswijzer bij consultatie STOP/TPOD v0.97

STOP/IMOP

Op 20 februari 2019 is een update van de voorbeeldbestanden gepubliceerd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldbestanden voor datacollecties, kenmerken, lvbb-berichten-Omgevingsverordening, werkingsgebieden en wijzigingsfragmenten. De gewijzigde voorbeeldbestanden vindt u in de map 'voorbeeldbestanden 0.97.1.1'. Zie de releasenotes voor meer informatie over de wijzigingen.

CIM

Presentatiemodel

Op 25 januari 2019 is een update gepubliceerd van 9b. Symbolisatiebibliotheek STOP (overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97) en 9d. SLD Symbolenbibliotheek STOP (overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97).

Toepassingsprofielen

Conformiteit en validatie

Praktijkrichtlijnen

Op 25 januari 2019 is deze update van de Praktijkrichtlijnen gepubliceerd.

Toelichtende notities