Koppelvlak Stelselcatalogus Omgevingswet

De Stelselcatalogus Omgevingswet is een set van begrippen en definities die in omgevingswetbesluiten staan. Deze begrippen zijn gestandaardiseerd. Via het koppelvlak van de stelselcatalogus zijn de begrippen uit de catalogus centraal beschikbaar en te muteren door bevoegd gezagen.

Opbouw van de catalogus

De begrippen en definities zijn overgenomen uit juridische bronnen zoals de Omgevingswet en Omgevingsbesluiten. Daarnaast worden er per domein begrippen beschreven. Informatie over begrippen, relaties, bronnen en het datamodel vindt u op de Stelselcatalogus-website.

Catalogus opvragen

Met de API Catalogus Opvragen is het mogelijk begrippen op te vragen uit de Stelselcatalogus Omgevingswet.

De begrippen die nu in de Stelselcatalogus Omgevingswet zitten kunt u zien in een proefomgeving op stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl.

Catalogus muteren

Met de API Catalogus muteren is het mogelijk begrippen in de Stelselcatalogus te wijzigen. Alleen bevoegd gezagen kunnen begrippen in hun eigen software wijzigen.

API's gebruiken

Op het Ontwikkelaarsportaal vindt u de technische informatie die nodig is om de API's te gebruiken.