Toepasbare regels aanleveren

Om regels in het Omgevingsloket voor gebruikers begrijpelijk en bruikbaar te maken moeten overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. Via het koppelvlak toepasbare regels kunnen ze toepasbare regels aanleveren aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Koppelvlak voor het aanleveren van toepasbare regels

Vanuit de landelijke voorziening van het digitaal stelsel worden de toepasbare regels gebruikt in vragenbomen in het Omgevingsloket. Via vragenbomen geeft het Omgevingsloket antwoord op vragen als 'Mag ik op deze locatie mijn idee uitvoeren? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?' De vragenboom ondersteunt ook het opstellen van de vergunningaanvraag of melding.

Het aanleveren van toepasbare regels aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel gebeurt via het koppelvlak voor toepasbare regels. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet vertaalt de landelijke regels naar toepasbare regels. Gemeenten, provincies en waterschappen vertalen hun lokale regels zelf naar toepasbare regels.

Lokale systemen aansluiten

Leveranciers die systemen willen aansluiten voor het aanleveren van toepasbare regels of die de opgestelde toepasbare regels willen verifiëren, kunnen het koppelvlak gebruiken.