Functionele beschrijvingen services digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt 3 processen bij overheden. Deze functionele beschrijving legt uit welke services de landelijke voorziening van het digitaal stelsel biedt en hoe deze gebruikt kunnen worden.

Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Omgevingswetbesluiten zijn de wettelijke instrumenten voor de Omgevingswet waarin overheden hun visie, beleid en regels vastleggen. Omgevingswetbesluiten die voldoen aan de publicatiestandaard kunnen via een API worden aangeboden aan de LVBB.

Toepasbare regels voor vragenbomen

Toepasbare regels zijn nodig om de juiste vragen in de vragenboom in het Omgevingsloket te stellen. Deze regels worden via services geverifieerd, geregistreerd en beheerd in het Register toepasbare regels in het digitaal stelsel Omgevingswet.

Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

In het Omgevingsloket kan een initiatiefnemer (burger of bedrijf) een vergunningaanvraag of een melding indienen. Overheden kunnen deze aanvragen en meldingen via services ophalen uit de landelijke voorziening van het digitaal stelsel en in hun zaaksysteem of vergunningensysteem inladen.