Open data en services Omgevingswet

De landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld als een 'open' stelsel. Dat betekent dat het stelsel onder andere gebruik maakt van open standaarden en open data. Aansluiten op het digitaal stelsel kan via API's en services.

Aansluiten via API's en services

De verschillende databronnen en gebruikerstoepassingen binnen het digitaal stelsel worden met elkaar verbonden via API's. Via deze API's en services is het mogelijk om data te raadplegen en data te plaatsen in het digitaal stelsel. Zoals omgevingswetbesluiten of een vergunningaanvraag.

ICT-leveranciers kunnen met hun systemen aansluiten op de services van het digitaal stelsel. De API's en services zijn in ontwikkeling. Welke services beschikbaar zijn en hoe u deze kunt toepassen, is te vinden op het Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet.

API's en services beschikbaar voor iedereen

In principe mag iedereen de services in het digitaal stelsel gebruiken. Afhankelijk van de vertrouwelijkheid van de data worden beperkingen opgelegd voor het inzien en gebruik ervan.

Dit betekent dat niet alleen overheden en ICT-leveranciers met hun bestaande lokale toepassingen (bijvoorbeeld zaaksystemen) kunnen aansluiten op de landelijke voorziening. Ook ontwikkelaars van nieuwe toepassingen (applicaties, websites, apps) kunnen aansluiten en de open data gebruiken voor allerlei doeleinden.

Typen services

Er zijn 3 typen services:

  1. Open services op basis van fair use
    Deze service haalt openbare informatie op. Voor het gebruik van deze services moet u een API-key aanvragen en de fair use policy accepteren.
  2. Services met toegangsbeperking
    Voor het aansluiten op deze services is een servicerequest nodig.
  3. Services met doelbinding
    Voor het aansluiten op deze services is een changerequest nodig om de doelbinding te kunnen vaststellen.