Standaarden in het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet maakt gebruik van bestaande (verplichte) technische standaarden. Dit gebeurt om het stelsel zo toegankelijk mogelijk te maken. Waar nodig ontwikkelt het programma Aan de slag met de Omgevingswet zelf nieuwe standaarden.

Standaard Toepasbare Regels (STTR)

De Standaard toepasbare regels (STTR) is ervoor om juridische regels bruikbaar te maken in de vragenbomen in het Omgevingsloket.

Standaard aanvragen en meldingen (STAM)

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) maakt het mogelijk om een vergunningsaanvraag of een melding in te dienen en te ontvangen.

Standaard officiële publicaties met specifieke toepassingen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD)

De Standaard officiële publicaties (STOP) is een generieke standaard voor officiële publicaties. Naast deze algemene standaard is er voor ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor omgevingswetbesluiten is dit het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD).

De STOP/TPOD-standaarden verbinden juridische artikelen aan werkingsgebieden en geometrie. Het doel van deze standaard is op de kaart te laten zien welke regels waar gelden.

Bestaande technische standaarden

Het digitaal stelsel gebruikt zoveel mogelijk bestaande standaarden. In een overzicht zijn alle gebruikte standaarden op een rij gezet. Het overzicht bevat ook de nieuwe standaarden.

API- en URI-strategie

Voor optimale toegankelijkheid worden API's en URI's in een uniforme manier opgesteld.


Status

De status van de verschillende standaarden is te vinden op de desbetreffende pagina.