Standaarden in het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel maakt gebruik van bestaande (verplichte) technische standaarden. Dit gebeurt om het stelsel zo toegankelijk mogelijk te maken. Waar nodig ontwikkelt het programma Aan de slag met de Omgevingswet zelf nieuwe standaarden.

Standaard Toepasbare Regels (STTR)

De Standaard toepasbare regels (STTR) is ervoor om juridische regels bruikbaar te maken in de vragenbomen in het Omgevingsloket.

Standaard aanvragen en meldingen (STAM)

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) maakt het mogelijk om een vergunningsaanvraag of een melding in te dienen en te ontvangen.

Standaard officiële publicaties met specifieke toepassingen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD)

De standaard STOP/TPOD is een generieke standaard voor officiële publicaties met daarbij een toepassingsprofiel voor omgevingsdocumenten (TPOD). De STOP/TPOD standaarden verbinden juridische artikelen aan werkingsgebieden en geometrie. Het doel van deze standaard is op de kaart te laten zien welke regels waar gelden.

Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (STOD)

Naast de algemene standaard STOP is er voor ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor omgevingsdocumenten is dit het toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (STOD).

Bestaande technische standaarden

Het digitaal stelsel gebruikt zoveel mogelijk bestaande standaarden. In een overzicht zijn alle gebruikte standaarden op een rij gezet. Het overzicht bevat ook de nieuwe standaarden.

Naar het overzicht met alle standaarden

API- en URI-strategie

Voor optimale toegankelijkheid worden API's en URI's in een uniforme manier opgesteld.

Meer over de API- en URI-strategie


Status

De status van de verschillende standaarden is te vinden op de desbetreffende pagina.