Overzicht standaarden digitaal stelsel

Voor de realisatie van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) houdt het programma Aan de slag met de Omgevingswet bij welke standaarden we gebruiken. In een overzicht zijn alle standaarden voor u op een rij gezet.

Alle standaarden

In het Overzicht standaarden digitaal stelsel Omgevingswet staan alle standaarden die worden toegepast in het digitaal stelsel. Zowel de bestaande standaarden, als de nieuwe standaarden die het programma zelf ontwikkelt.

In ontwikkeling

De verschillende componenten van het digitale stelsel zijn nog in ontwikkeling. De inhoud van het overzicht is daarom nog (licht) aan verandering onderhevig. De lijst biedt al wel een goed beeld van de verschillende standaarden.

Onderaan aan de lijst zijn de projecten op de basis-architectuurplaat van het digitaal stelsel geplot. Zo is inzichtelijk welke standaarden bij welke component worden toegepast. Dit draagt bij aan de interoperabiliteit.


Status

De laatste versie van dit overzicht is 29 maart 2019 gepubliceerd.