Voorbereiden op het digitaal stelsel

Digitalisering betekent een nieuwe manier van werken. Ook moeten alle overheden hun documenten, regels en bronnen leesbaar maken voor het digitaal stelsel. Deze verandering vraagt een goede voorbereiding bij overheden en hun ICT-leveranciers.

Voorbereiden van de organisatie

Een nieuwe digitale manier van werken gaat niet vanzelf. Daarom biedt het programma Aan de slag met de Omgevingswet mogelijkheden om hiermee te oefenen.

Van juridische naar toepasbare regels

Overheden moeten de juridische regels uit omgevingswetbesluiten vertalen naar toepasbare regels. Zo kunnen initiatiefnemers via vragenbomen in het Omgevingsloket nagaan of ze een vergunning nodig hebben. U kunt nu al aan de slag met toepasbare regels.

Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Overheden ontvangen straks automatisch  vergunningaanvragen en meldingen uit het omgevingsloket. Daarvoor moeten ze met hun zaaksysteem of vergunningensysteem aansluiten op het digitaal stelsel.

Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Overheden moeten hun omgevingswetbesluiten aanpassen, zodat de juridische regels zichtbaar zijn in de viewer in het Omgevingsloket.