Van juridische naar toepasbare regels

Toepasbare regels zijn juridische regels, maar dan in gewonemensentaal. Overheden zetten hun juridische regels om naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Zo kunnen initiatiefnemers via vragenbomen checken of ze een vergunning nodig hebben. En kunnen ze een aanvraag of melding indienen. U kunt nu al aan de slag met toepasbare regels.

Toepasbare regels opstellen

Alle overheden kunnen aan de slag om toepasbare regels op te stellen. De juridische regels komen uit hun omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen en worden vertaald naar toepasbare regels.

Toepasbare regels verifiëren en opslaan

Heeft u toepasbare regels opgesteld? Dan kunt u de regels daarna verifiëren. Als ze goed zijn kunt u ze aanleveren aan het digitaal stelsel.

Software aanpassen

Toepasbare regels moet u beheren en ontsluiten via uw eigen regelbeheersysteem. Uw ICT-leverancier moet het systeem daarvoor aanpassen en koppelen met de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Zo komen de lokale regels in het Omgevingsloket.


Zo werkt de Vergunningcheck in het Omgevingsloket

Bekijk de presentatie van de Slagsessies van maart 2019 op Youtube.

Achtergrondinformatie