Oefenomgeving voor toepasbare regels

Overheden vertalen juridische regels naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Ze kunnen hiermee oefenen via een oefenomgeving. Dit kan zonder lokale systemen aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Oefenen met toepasbare regels en het Omgevingsloket

Overheden sluiten hun regelbeheersoftware aan op het Register toepasbare regels om toepasbare regels op te stellen, te verifiëren en te publiceren. Veel overheden hebben hun software nog niet aangepast en aangesloten. In de oefenomgeving kunnen ze tijdelijk gebruik maken van software die enkele ICT-leveranciers ter beschikking stellen. Zo kunnen overheden al ervaring opdoen met toepasbare regels en vragenbomen zonder dat zij zijn aangesloten op het digitaal stelsel.

Overheden kunnen via de oefenomgeving oefenen met:

  • toepasbare regels opstellen
  • toepasbare regels verifiëren
  • toepasbare regels publiceren

Regels voor topactiviteiten

In de oefenomgevingen staan de toepasbare regels voor aantal topactiviteiten klaar voor gebruik. Dit zijn activiteiten die initiatiefnemers vaak checken, aanvragen of melden. Zoals ‘kappen van een boom’ en ‘maken of veranderen van een uitweg’.

Overheden kunnen met deze set van regels al aan de slag. Ze kunnen de vragenbomen aanpassen, uitbreiden en als basis gebruiken om andere vragenbomen te maken. Overheden kunnen in de oefenomgeving ook oefenen met zelfgemaakte vragenbomen.

Eigen werkingsgebied

Vragenbomen zijn gekoppeld aan een werkingsgebied waar de regels van toepassing zijn. De leveranciers van de oefenomgeving zorgen dat overheden in hun eigen ambtsgebied kunnen oefenen. Zij richten bijvoorbeeld voor gemeenten een werkingsgebied in zonder dat ze eerst een omgevingsplan moeten digitaliseren.

Deelnemende leveranciers

Gemeenten hebben een leverancier nodig om gebruik te kunnen maken van de oefenomgeving. Er zijn een aantal leveranciers die (tegen betaling) regelbeheersoftware kunnen leveren om te oefenen. Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vermeld welke leveranciers hier een oplossing voor hebben.

Introductiecursus gemeenten

Gemeenten kunnen een introductiecursus volgen bij de VNG voor ze aan de slag gaan met de oefenomgeving. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers alle informatie die nodig is om met de oefenomgeving te werken. De VNG adviseert om de cursus te volgen met meerdere collega's met verschillende expertises, zoals juridisch, dienstverlening, vergunningverlening en informatievoorziening.

De introductiecursus is gratis. Het inschrijfformulier en meer informatie vindt u op de website van VNG.