Regelbeheersysteem aanpassen

Overheden moeten toepasbare regels voor het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) beheren en ontsluiten via hun eigen regelbeheersysteem. U moet daarvoor uw systeem aanpassen. Het is raadzaam contact op te nemen met uw leverancier voordat u aan de slag gaat.

Informatie voor ICT-leveranciers

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt ICT-leveranciers bij softwareaanpassingen. Op deze website vindt u alle informatie over het koppelvlak, de standaarden en informatiemodellen voor toepasbare regels.

In het API-register op het Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet staat alle technische informatie die nodig is om regelbeheersystemen te koppelen en toepasbare regels aan te bieden.

Faciliteiten voor ICT-leveranciers

ICT-leveranciers kunnen bij de ontwikkeling van hun software de aansluit- en oefenomgeving van het digitaal stelsel gebruiken. In deze omgevingen kunnen leveranciers samen met hun klanten de situatie in 2021 testen met proefdata.


Technische informatie