Toepasbare regels opstellen

Wilt u aan de slag om toepasbare regels op te stellen voor het digitaal stelsel? Dan is het raadzaam 3 stappen te doorlopen.

1. Inventariseer de situatie in uw organisatie

Past uw huidige manier van werken rond regels bij de nieuwe situatie?

Het huidige niveau van de structuur van de regelgeving bepaalt of u uw werkwijze moet aanpassen. Het niveau bij overheidsorganisaties is nogal verschillend. Dit blijkt uit een steekproef van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Toewerken naar een gestructureerde manier van toepasbare regels opstellen en beheren, zal zeker helpen bij de overgang naar het digitale stelsel.

Heeft u aanvullende kennis nodig om te werken met toepasbare regels?

Dit is afhankelijk van de kennis die nu aanwezig is in uw organisatie. En uw samenwerking met een softwareleverancier die uw manier van werken ondersteunt.

Er is in ieder geval kennis nodig van regelbeheer, van de open standaard Decision Modelling Notation (DMN) en juridische regels omschrijven naar toegankelijke en begrijpelijke taal.

2. Bepaal welke juridische regels u gaat vertalen

U bepaalt zelf voor welke onderwerpen u lokale juridische regels opstelt en hoe ver die moeten gaan. U bepaalt dus ook zelf welke juridische regels u gaat vertalen naar toepasbare regels.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ziet dat met name gemeenten graag het bulkwerk in regels willen vatten. Zodat er op andere plaatsen meer ruimte ontstaat voor maatwerk.

3. Aan de slag met toepasbare regels

Vorm- en structuureisen

Het digitale stelsel kan toepasbare regels alleen verwerken als deze voldoen aan bepaalde vorm- en structuureisen. De standaard toepasbare regels (STTR) beschrijven die.

Kwaliteitscontrole

Een overheidsorganisatie bepaalt zelf of een toepasbare regel van voldoende inhoudelijke kwaliteit is. Organisaties kunnen de volgende richtlijn gebruiken:

  • een vraag is maar op 1 manier uit te leggen
  • een vraag moet relevant zijn in de vragenboom. Het moet de initiatiefnemer dichter bij de conclusie brengen. Bijvoorbeeld: moet ik een vergunning aanvragen voor mijn initiatief of activiteit?