Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk stellen omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar volgens een nieuwe publicatiestandaard. Dit gebeurt via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Omgevingswetbesluiten

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, kunnen overheden verschillende wettelijke instrumenten inzetten. Dit zijn documenten waarin zij hun visie, beleid en regels vastleggen. Deze documenten worden ook wel omgevingsdocumenten genoemd.

Omgevingswetbesluiten opstellen

Houd bij het opstellen van omgevingsdocumenten rekening met publicatiestandaarden en afspraken over de structuur van de documenten.

Plansoftware aanpassen

Voor het publiceren van omgevingswetbesluiten gelden nieuwe publicatiestandaarden. Om deze nieuwe standaarden te kunnen gebruiken, moet uw ICT-leverancier de plansoftware aanpassen.


Zo werkt Regels op de kaart in het Omgevingsloket

Bekijk de presentatie van de Slagsessies van maart 2019 op Youtube.