Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk stellen omgevingswetbesluiten (ook wel omgevingsdocumenten genoemd) digitaal beschikbaar volgens een nieuwe publicatiestandaard. Dit gebeurt via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Omgevingswetbesluiten

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, kunnen overheden verschillende wettelijke instrumenten inzetten. In documenten leggen zij hun visie, beleid en regels vast. Deze documenten worden ook wel omgevingswetbesluiten genoemd.

Omgevingswetbesluiten opstellen

Houd bij het opstellen van omgevingswetbesluiten rekening met publicatiestandaarden en afspraken over de structuur van de documenten.

Oefenen via het previewportaal van de LVBB

Bevoegd gezagen kunnen via het previewportaal oefenen met de services van de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Dit kan zonder koppeling met lokale plansystemen. U kunt direct inloggen op de LVBB en omgevingswetbesluiten uploaden.

Plansoftware aanpassen

Voor het publiceren van omgevingswetbesluiten gelden nieuwe publicatiestandaarden. Om deze nieuwe standaarden te kunnen gebruiken, moet uw ICT-leverancier de plansoftware aanpassen.


Zo werkt Regels op de kaart in het Omgevingsloket

Bekijk de presentatie van de Slagsessies van maart 2019 op Youtube.