Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar maken

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk stellen omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar volgens een nieuwe publicatiestandaard. Dit gebeurt via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Omgevingsdocumenten

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, kunnen overheden verschillende wettelijke instrumenten inzetten. Dit zijn documenten waarin zij hun visie, beleid en regels vastleggen.

Omgevingsdocumenten opstellen

Houd bij het opstellen van omgevingsdocumenten rekening met publicatiestandaarden en afspraken over de structuur van de documenten.

Plansoftware aanpassen

Voor het publiceren van omgevingsdocumenten gelden nieuwe publicatiestandaarden. Om deze nieuwe standaarden te kunnen gebruiken, moet uw ICT-leverancier de plansoftware aanpassen.