Plansoftware aanpassen

Voordat u aan de slag gaat met het aanpassen van uw plansysteem is het raadzaam eerst contact op te nemen met uw leverancier.

Informatie voor ICT-leveranciers

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt ICT-leveranciers bij softwareaanpassingen. Op de pagina 'Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken' vindt u meer informatie over het koppelvlak, de standaarden en informatiemodellen.

In het API-register op het Ontwikkelaarsportaal staat alle technische informatie die nodig is om plansystemen te koppelen en omgevingswetbesluiten aan te bieden en op te vragen.

Faciliteiten voor ICT-leveranciers

ICT-leveranciers kunnen bij de ontwikkeling van  hun software de aansluit- en oefenomgeving van het digitaal stelsel Omgevingswet gebruiken. In deze omgevingen kunnen ze de situatie in 2021 testen met proefdata.