Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Overheden gaan hun lokale zaaksysteem of vergunningen­systeem koppelen  aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Zo kunnen ze vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket automatisch ontvangen.

Aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket

Initiatiefnemers kunnen vergunningaanvragen en meldingen indienen via het Omgevingsloket. Deze aanvragen en meldingen komen in het digitaal stelsel in een werkmap voor het bevoegd gezag.

Het zaak- of vergunningensysteem van het bevoegd gezag krijgt de melding dat er een aanvraag klaar staat. Vervolgens kan het lokale systeem de aanvraag ophalen uit de werkmap en in het eigen systeem plaatsen. De overheidsorganisatie kan het verzoek daarna volgens het eigen proces afhandelen.

Zaaksysteem of vergunningensysteem aanpassen

Een zaak- of vergunningensysteem moet in staat zijn de melding van het digitaal stelsel te ontvangen. En moet de vergunningaanvragen en meldingen kunnen ophalen uit de werkmap. Uw ICT-leverancier moet uw systeem koppelen aan het digitaal stelsel.

Eigen loket gebruiken

Het is ook mogelijk om vergunningaanvragen en meldingen via een ander loket dan het Omgevingsloket te ontvangen. Softwareleveranciers en app-bouwers met een PKIoverheid-certificaat kunnen zelf een loket ontwikkelen en dit aansluiten op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.


Zo werkt de Vergunningaanvraag in het Omgevingsloket

Bekijk de presentatie van de Slagsessies van maart 2019 op Youtube.