Zaaksysteem of vergunningensysteem aanpassen

Voordat u aan de slag gaat met aanpassingen aan uw zaak- of vergunningensysteem, is het raadzaam contact op te nemen met uw leverancier.

Informatie voor ICT-leveranciers

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt ICT-leveranciers bij softwareaanpassingen. Op deze website vindt u alle informatie over het koppelvlak, de standaarden en informatiemodellen.

In het API-register op het Ontwikkelaarsportaal staat alle technische informatie die nodig is om zaak- en vergunningensystemen te koppelen en aanvragen te ontvangen.

Faciliteiten voor ICT-leveranciers

ICT-leveranciers kunnen bij de ontwikkeling van hun software de aansluitomgeving en de oefenomgeving van het digitaal stelsel gebruiken. In deze omgevingen kunnen leveranciers de situatie in 2021 testen met proefdata.