Voorbereiden van uw organisatie op het digitaal stelsel

De komst van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) heeft de nodige effecten op uw organisatie. Om goed te kunnen aansluiten op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel, is een goede voorbereiding nodig. U kunt nu al beginnen.

Effecten op uw organisatie

Het digitaal stelsel heeft invloed op 3 activiteiten bij gemeenten, provincies en waterschappen:

Uw voorbereiding op 2021 begint nu

Om in 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, moeten overheden nu beginnen met de voorbereidingen:

  • u moet uw omgevingswetbesluiten omzetten naar de nieuwe publicatiestandaard
  • u moet uw lokale juridische regels omzetten naar toepasbare regels in gewonemensentaal
  • u moet uw software laten aanpassen om die te kunnen koppelen met het digitaal stelsel

Uw interne werkwijze aanpassen

Het is goed denkbaar dat het aanpassen van software, regels en documenten leidt tot een nieuwe werkwijze. Bijvoorbeeld taken die verdwijnen, of juist nieuwe taken voor mensen en teams.


Het digitaal stelsel Omgevingswet uitgelegd

Bekijk de presentatie van de Slagsessies van maart 2019 op Youtube.