Tip 1: Samen is niet alleen

Omgevingswet vraagt om samenwerken

In vele pilots en experimenten in het land zijn mensen met hart voor de wet bezig. Deze pioniers geven u hierover graag iets mee. De les uit het land is: leer je partners kennen! De wet vraagt om integraal werken en vroegtijdig betrekken van belanghebbenden. U heeft dus anderen nodig: collega's, bestuurders, andere overheden, bedrijven en burgers. Weet u al wie uw partners zijn?

Pilot regio Gelderland-midden

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wilde aansluiten bij omgevingsvisies en plannen van provincie en gemeenten. Want in de regio zit kennis die niet mag ontbreken. Maar wanneer kunnen brandweer en GGD die kennis inbrengen? De regio deed een pilot met de gemeente Ede om antwoord te zoeken op deze vraag. Zij hebben 10 aanbevelingen. Belangrijkste is: Maak gebruik van beschikbare kennis en kunde en bundel je krachten!

Interview: We zijn allemaal gelijk

Wie een veilige, gezonde én uitnodigende leefomgeving wil creëren, kan dat niet alleen. Dat realiseren de gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid zich maar al te goed. Daarom oefenen zij samen met de Omgevingswet.