Tip 2: Bouw aan vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste basis voor samenspel

In vele pilots in het land experimenteren mensen met de Omgevingswet. Er is een aantal onderwerpen dat steeds terugkomt. Bij samenwerken en participatie is vertrouwen een belangrijke basis – werk daaraan. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Daarom moet je er continu in investeren. Welke tips geven ervaringsdeskundigen? Hoe doen anderen dat?

Uit de Inspiratiegids participatie

Het samenspel tussen overheid en samenleving vraagt om vertrouwen. Want in wezen zijn ze dezelfde.

Hoe geef je vertrouwen?

De praktijkverhalen uit de Inspiratiegids voor participatie Omgevingswet gaan allemaal over vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat steeds anders.

Masterplan binnenstad Nijverdal

Normaal gesproken maakt een gemeente een masterplan voor de binnenstad. Dat plan komt dan ter inzage, zienswijzen verwerken en klaar is kees. Maar de relatie met de belangen in de binnenstad van Nijverdal was niet zodanig dat dat kon. De gemeenteraad gaf de planvorming én de besluitvorming over het Masterplan voor de binnenstad van Nijverdal uit handen aan pandeigenaren, middenstanders en bewoners.

Praktijkverhaal Nijverdal

Picknickkleedjes in Apeldoorn

Wim Mulder van de gemeente Apeldoorn stelt gemeentegrond beschikbaar aan iedereen met een goed idee. In ruil voor een document met wederzijdse telefoonnummers. Hij vertrouwt erop dat de initiatiefnemers het fatsoenlijk en toegankelijk houden. En zo niet? Dan stopt het initiatief.

Praktijkverhaal Apeldoorn

Buitengebied Nederweert

In het Limburgse Nederweert herstelt het vertrouwen zich tussen bewoners die vrezen voor hun gezondheid, en de intensieve veehouderij die vreest voor hun voortbestaan.  Aan de gesprekstafel gezonde veehouderij buigen ze zich samen over oplossingen, kansen, acties en initiatieven voor het buitengebied. Ze gaan in discussie en worden samen geïnformeerd door experts.

Praktijkverhaal Nederweert

Hart van Holland

In het 'Hart van Holland' is een actieve samenwerking tussen de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Zij vormen samen de 10 hartjes uit het logo. Deze samenwerking is niet zomaar ontstaan: deze gemeenten delen belangrijke kwaliteiten met elkaar, die zij willen behouden en die ze in samenhang willen versterken. En ze staan met elkaar voor  opgaven die gemeentegrenzen overstijgen. Via de inhoud vinden deze partijen elkaar en ontstaat er vertrouwen om samen te werken.

Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040

Daarom maakten ze samen een Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040. Dit document bevat onder meer een beschrijving van gedeelde waarden, een gezamenlijke visie op ontwikkeling van de leefomgeving en een regionale agenda met afspraken over projecten en programma’s die de gemeenten gaan uitvoeren.

Gebiedsvisie Sint-Michielsgestel

Voor een goed proces zijn zowel tegensprekers als aanjagers nodig

In een pilot rond de gebiedsvisie Laar Nieuw Laar Berlicum heeft de gemeente geoefend met integrale afweging, het meenemen van omwonenden en de rol van de gemeenteraad.

Ondanks een zeer intensief traject is het niet gelukt om een gebiedsvisie aan de gemeenteraad voor te leggen die door alle partijen gedragen is. Dit heeft vooral te maken met vertrouwen in elkaar hebben dat afspraken worden nagekomen, de gunfactor en het gezamenlijk streven naar een win-win situatie.

Paul Lubberding, beleidsmedewerker van de gemeente: Het liefst wil je iedereen erbij betrekken, maar is de groep te groot dan laten mensen het achterste van hun tong niet zien. In kleinere gezelschappen tijdens koffietafelgesprekken of de borrel na een bijeenkomst komen dan de echte knelpunten naar voren.

Hoe nu verder?

Na besluitvorming door de raad hebben betrokken partijen aangegeven in te kunnen stemmen met het raadsbesluit. Zo is er toch in zekere zin een breed gedragen gebiedsvisie gekomen. Het streven van de gemeente is en blijft om zoveel mogelijk oplossingsruimte te benutten. Maar in de praktijk is er bij bijna alle betrokken partijen nog erg veel behoefte naar vastigheid in wet- en regelgeving. Daarom heeft de gemeente besloten om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te gaan maken.

Lessen uit Pilot Gebiedsvisie Laar Nieuw Laar Berlicum (pdf, 133 kB)

Filmpjes over vertrouwen