Aanmelden praktijkproeven digitaal stelsel Omgevingswet

Praktijkproeven zijn hét instrument om te ontdekken of wat bedacht en gebouwd is in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), werkt en de doelen van de wet ondersteunt.

Aanmelden voor een praktijkproef in 2019 kan via dit formulier.