Begrip: Standaard officiële publicaties (STOP)

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten, de Standaard officiële publicaties (STOP). Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties via de de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Naast de algemene standaard STOP krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD). Inmiddels is voor vier instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt hoe deze gaan werken en wat dat betekent voor de werkprocessen. Bekijk de laatste versie van de Standaard officiële publicaties (STOP).

Begrip: Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Overheden publiceren officiële documenten via het platform voor overheidspublicaties: de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingswetbesluiten die overheden publiceren, komen via deze landelijke voorziening ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De regels zijn dan in het Omgevingsloket op de kaart te zien.

Begrip: Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

De toepassingsprofielen horen bij de Standaard officiële publicaties (STOP). Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt deze algemene standaard voor overheidsbesluiten. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties. Inmiddels zijn de toepassingsprofielen voor verschillende instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt.

Begrip: Standaard toepasbare regels (STTR)

De standaard toepasbare regels (STTR) is de standaard voor het aanleveren van toepasbare regels aan het digitaal stelsel Omgevingswet.

Toepasbare regels zijn nodig om burgers en bedrijven straks antwoord te kunnen geven op vragen als: 'Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?'.

Initiatiefnemers doorlopen hiervoor vragenbomen in het Omgevingsloket. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. De toepasbare regels leveren ze vervolgens aan bij het digitaal stelsel. Dit moet volgens de standaard toepasbare regels. Bekijk de laatste versie van de Standaard toepasbare regels (STTR).