Zoeken in deze site

Begrip: Standaard officiële publicaties (STOP)

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten, de Standaard officiële publicaties (STOP). Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties via de de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Naast de algemene standaard STOP krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD). Inmiddels is voor vier instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt hoe deze gaan werken en wat dat betekent voor de werkprocessen. Bekijk de laatste versie van de Standaard officiële publicaties (STOP).

Begrip: Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

De toepassingsprofielen horen bij de Standaard officiële publicaties (STOP). Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt deze algemene standaard voor overheidsbesluiten. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties. Inmiddels zijn de toepassingsprofielen voor verschillende instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt.

Begrip: Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), ook wel Besluit genoemd. Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels verder worden uitgewerkt.

Onder de Omgevingswet hangen 4 AMvB's (Besluiten):

Meer over de juridische achtergrond van een AMvB leest u op de website van de Eerste Kamer.

Begrip: Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Overheden publiceren officiële documenten via het platform voor overheidspublicaties: de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingswetbesluiten die overheden publiceren, komen via deze landelijke voorziening ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De regels zijn dan in het Omgevingsloket op de kaart te zien.

Begrip: Standaard aanvragen en melden (STAM)

De Standaard aanvragen en melden is één van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De standaard beschrijft de koppelvlakken die een rol spelen bij het indienen van een vergunningsaanvraag of een melding in het Omgevingsloket. De standaard bestaat uit de specificatie van de standaard en het informatiemodel dat de basis legt voor deze koppelvlakken: het Informatiemodel aanvragen meldingen (IMAM).

Bekijk de laatste versie van de Standaard aanvragen en melden (STAM.