Ondersteuning bij invoering van de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en bewoners bij de invoering van de wet. Op een praktische en vraaggerichte manier. Vanuit het onderdeel Invoeringsondersteuning werkt het programma met vertegenwoordigers uit overheid en maatschappij samen aan middelen en activiteiten om de Omgevingswet te laten landen in de praktijk.

Praktische ondersteuning

We ondersteunen u met praktische middelen als handreikingen, routeplanners, leersessies en best practices. Daarnaast organiseren we in het hele land praktijkbijeenkomsten, pilots en experimenten. Zo kunt u aan de slag om te leren werken met de Omgevingswet.

Bekijk alle komende evenementen in onze Evenementenagenda.

De VNG, IPO en UvW organiseren zelf ook activiteiten om hun leden/achterban te leren werken met de Omgevingswet. Meer informatie leest u op de pagina Samen aan de slag.

Praktijkcongres Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigde op 11 mei 2017  300 deelnemers (ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers, veiligheidskundigen en adviseurs) uit voor het Praktijkcongres Omgevingswet. Op die dag leerden zij samen wat de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent voor hun werk.  Bekijk hier het verslag.

Eenvoudig Beter Trofee

U kunt uw project aanmelden voor de Eenvoudig Beter Trofee 2017.

Invoeringsondersteuning

Overzicht resultaten Invoeringsondersteuning

Resultaten Invoeringsondersteuning

Uitgelicht

routeplanner

Wat wordt uw invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet?

Stippenkaart

Op deze kaart vindt u voorbeelden van organisaties die al aan de slag zijn met de Omgevingswet.

Omgevingswet in de Praktijk

Het omgevingsplan is het belangrijkste nieuwe regulerende instrument voor gemeenten.

mensen-steken-hand_570

Heeft u als overheid een initiatief? Meld uw initiatief aan.