Basisgids Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt aan bewustwording en kennisoverdracht rond de Omgevingswet. Daarbij hoort ook het beschikbaar stellen van materiaal voor trainingen en presentaties. Wilt u zelf een training of presentatie geven? Pak de Basisgids Omgevingswet erbij!

Een goede basis voor presentaties en trainingen

De Basisgids Omgevingswet biedt u een brede kennisbasis rond het juridisch stelsel van de Omgevingswet, bedoeld voor alle overheden. Later dit jaar vullen we de Basisgids aan met modules voor specifieke functies binnen de overheden.

Hoe gebruikt u de Basisgids?

De materialen in de Basisgids Omgevingswet kunt u gebruiken voor trainingen en presentaties over de Omgevingswet. De PowerPoint-sheets zijn toegankelijk voor elk gehoor met enige basiskennis van de nieuwe Omgevingswet. Ze geven antwoord op vragen als: wat zijn de doelen van de Omgevingswet, en wat betekent de wet voor ons als overheden, onze taken, rollen en verantwoordelijkheden?
Bij de Basisgids vindt u een Handleiding. Die helpt u de juiste PowerPoint-sheets te kiezen voor uw presentatie of training. Ook handig als beknopt naslagwerk voor het beantwoorden van vragen uit de zaal.

Logische blokken

U vindt de Basisgids Omgevingswet rechts op deze pagina. De handleiding en materialen bestaan uit een aantal logische onderdelen:

  • Inleiding
  • Deel 1: Aanleiding en doelstellingen
  • Deel 2: Kerninstrumenten en beleidscyclus
  • Deel 3: Omgevingswaarden en instructie(regels)
  • Deel 4: Nadere duiding inhoud AMvB's
  • Afsluiting: hoe verder?

Steeds nieuwe versies

Zoals u weet, is de regelgeving onder de Omgevingswet, en dus de praktijk, volop in ontwikkeling. Daarom is de inhoud van de Basisgids Omgevingswet niet in beton gegoten. Blijf dus scherp op de juistheid van de training of presentatie die u met de materialen samenstelt.

Onze meest recente versie vindt u op deze pagina.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het verschijnen van nieuwe versies van de Basisgids Omgevingswet en de aanvullende modules voor provincies, waterschappen en gemeenten? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier.