Zoeken in deze site

Begrip: Standaard toepasbare regels (STTR)

De standaard toepasbare regels (STTR) is de standaard voor het aanleveren van toepasbare regels aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Toepasbare regels zijn nodig om burgers en bedrijven straks antwoord te kunnen geven op vragen als: 'Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?'.

Initiatiefnemers doorlopen hiervoor vragenbomen in het Omgevingsloket. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken, moeten overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. De toepasbare regels leveren ze vervolgens aan bij het digitaal stelsel. Dit moet volgens de standaard toepasbare regels. Bekijk de laatste versie van de Standaard toepasbare regels (STTR).