Beginnen met de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking.

Natuurlijk bestaan er verschillende manieren om de Omgevingswet succesvol te implementeren. Dus de vraag is: hoe begin ik met de Omgevingswet? U bent goed op weg als u voor de onderdelen: Anders werken, Omgevingswet en Digitaal stelsel inventariseert hoe ver u bent en wat u nu al moet of kan doen. De onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Beginnen met de Omgevingswet: de wet, anders werken en digitaal stelsel

Anders werken

Beginnen met de Omgevingswet: Anders werken

De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor sommige overheden, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. En het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren  in samenwerking met de samenleving. Wilt u meer lezen over hoe u met dit thema zelf aan de slag kan? Zoekt u inspiratie in praktijkverhalen van anderen?

Lees meer over anders werken

Omgevingswet

Beginnen met de Omgevingswet: de Wet

De Omgevingswet biedt de verschillende bestuurslagen dezelfde instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren. Welke kerninstrumenten zijn voor uw organisatie van belang? Welke kerninstrumenten heeft u nodig om mee te beginnen?

Lees meer over de (kern)instrumenten van de Omgevingswet

Digitaal stelsel

Beginnen met de Omgevingswet: digitaal stelsel

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening en de lokale systemen van de overheden. Daarmee vormt het de informatiemotor van de Omgevingswet. Het digitaal stelsel heeft voor de gebruiker de vorm van 1 digitaal loket. Het digitaal stelsel brengt alle gegevens over de fysieke leefomgeving bij elkaar, zodat overheden, burgers en bedrijven die kunnen opvragen.

Lees meer over het digitaal stelsel Omgevingswet

Doel van de Omgevingswet

Lees meer over de uitgangspunten en het doel van de wet.

ABC Omgevingswet

Het ABC Omgevingswet geeft uitleg over begrippen uit de Omgevingswet.

Hoe komt de Omgevingswet tot stand?

De Omgevingswet is nog niet af. Het ontwikkelen van de Omgevingswet is een grote operatie. Deze bestaat uit verschillende sporen. Zo gaan er veel wetten op in de nieuwe wet. Lees meer over hoe de Omgevingswet tot stand komt.

Vooruitlopen en anticiperen

Besluiten nemen op grond van de Omgevingswet mag niet, maar u kunt zich wel voorbereiden.