De Omgevingswet uitgelegd

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel is het resultaat van de Omgevingswet, Invoeringswet en de aanvullingswetten. En alle regelgeving die in AMvB's en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.

Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.  Daarnaast komen er vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling. Naar verwachting zal de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treden.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken.

Mensen in overleg

Begrippen

De Omgevingswet maakt gebruik van een groot aantal begrippen. Veel daarvan worden uitgelegd in de begrippenlijst bij de wet.

Ontwikkelingen

De Omgevingswet is nog niet af. Meer informatie over de planning van de Omgevingswet en alle onderdelen van het stelsel van de Omgevingswet vindt u op het omgevingswetportaal.

Uitgelicht

landschap 2_570

Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet.

Fysieke leefomgeving

Het begrip fysieke leefomgeving bepaalt tot waar de Omgevingswet geldt.

Vulpistool

Informatie over de instrumenten van de Omgevingswet.

Activiteiten_industrie

Informatie over de activiteiten zoals de wet ze benoemt.