ABC Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet introduceert een aantal nieuwe begrippen en juridische termen. In onderstaand overzicht vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste kernbegrippen die gebruikt worden bij de invoering van de Omgevingswet.