Verschil maatwerkvoorschrift en maatwerkregel

Maatwerkregels hebben het voordeel dat ze voor een heel gebied of een hele categorie van gevallen gelden.

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag juist voor concrete gevallen afwijken van algemene regels.

De verschillen staan in de volgende tabel.

verschillen tussen maatwerkvoorschrift en maatwerkregel
Aspect Maatwerkvoorschrift Maatwerkregel
reactief/ proactief reactief (bijvoorbeeld na een melding) proactief (bijvoorbeeld naar aanleiding van de omgevingsvisie)
juridische vorm beschikking algemene decentrale regels
gericht tot degene die de activiteit verricht iedereen voor omschreven activiteiten en/of aangeduide locaties