Begrippenlijst - Letter a

a
j
q
u
x
y

Aandeslagkaart

Aandeslag-Trofee

Activiteiten

Afwijkactiviteit

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene regels

Anders werken

Annoteren

API (Application Programming Interface)

Archeologisch monument