Begrippenlijst - Letter b

b
j
q
u
x
y

Basispresentaties Omgevingswet

Bedgebied

Bedrijfstakoverstijgende activiteit

Bedruimte

Beleidscyclus

Beoordelingsregel

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Beste beschikbare technieken (BBT)

Bestuurlijke afwegingsruimte

Betrekken bij