Begrippenlijst - Letter i

i
j
q
u
x
y

Immissie

In acht nemen

Indirecte lozing

Industrieel afvalwater

Ingeperkt gebruik

Instandhoudingsdoelstelling

Instructie

Instructieregel

(Kern)instrumenten

Integraal werken

Ippc-installatie