Begrippenlijst - Letter p

j
p
q
u
x
y

Participatie

PBT-stoffen

Pilot

Procedures

Programma

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

Project

Projectprocedure en projectbesluit

Proportionaliteitsbeginsel