Anders werken

De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Maar hoe begint u met de Omgevingswet? Lees hoe u kunt starten met anders werken, 1 van de 3 onderdelen voor een goede start.

Naast kennis over wet- en regelgeving en uitleg over het digitaal stelsel, vraagt de Omgevingswet om een nieuwe manier van samenwerken. Een andere manier van werken die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen.
Het gaat om vier bestuurslagen die gaan samenwerken als één overheid. Dat betekent over de muren van eigen taken kijken. En ook het eerder betrekken van experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen.

Dat kan op verschillende manieren:

Regionale samenwerking

De Omgevingswet brengt verschillende thema’s bij elkaar. Dat vraagt om samenwerking in de 'keten', met andere overheden - landelijk, provinciaal, en lokaal. Maar ook in de regio met andere overheden en externe partijen.  Veel ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn al bezig met deze manier van samenwerken. Laat u inspireren, bekijk de voorbeelden!

Integraal werken

Integraal werken of samenhangend werken volgens de Omgevingswet gaat over het bijeen brengen van allerlei verschillende onderwerpen, perspectieven en belangen om daar vervolgens in samenhang een afweging in te maken. Dat vraagt om een manier van werken waarbij open blik, ontschotten van beleid en samenwerken belangrijk zijn.

Participatie

Participatie onder de Omgevingswet gaat over een ander samenspel met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Zodat goede ideeën meteen op tafel komen, bestuurders betere besluiten kunnen nemen en initiatieven uit de samenleving een plek krijgen. Hoe kunt u een passende en eigen aanpak voor participatie ontwerpen? Lees de Inspiratiegids Participatie!


Anders werken

Regionale samenwerking op de Aandeslagkaart

Bekijk alle projecten op de Aandeslagkaart waar regionale samenwerking een rol speelt.

Participatie

In de inspiratiegids participatie staan veel praktijkverhalen over bijzondere aanpakken, ervaringen van initiatiefnemers en bestuurlijke pioniers.

Online cursus (MOOC)

Een vierdelige online cursus waarin onder andere wordt ingegaan op anders werken.

Gespreksstarter veranderprofielen

"Wat verandert er voor mij?" De gespreksstarter veranderprofielen geeft handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt. En de capaciteiten die daarbij nodig zijn.