Aanvullingsspoor geluid

Het aanvullingsspoor geluid bestaat uit de Aanvullingswet geluid, het Aanvullingsbesluit geluid en de Aanvullingsregeling geluid.

Aanvullingswet geluid

Het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet is in oktober 2018 in procedure gebracht bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid bevat:

  • regels voor geluid rond de rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer
  • regels over overige bronnen uit de Wet geluidhinder

Verder komen er regels over geluidproductieplafonds voor provinciale wegen, waterschapswegen en industrieterreinen.

Voor lokale wegen wordt een methodiek ontwikkeld met een preventieve toets vooraf en periodieke monitoring.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • verplichte omgevingswaarde gemeente voor geluidproductie industrieterrein (artikel 2.11a)
  • verplichte omgevingswaarde provincie voor geluidproductie wegen en lokale spoorwegen (artikel 2.13a)

Meer informatie over de Aanvullingswet geluid:

Aanvullingsbesluit geluid

Het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid ligt tot en met 8 april 20109 ter consultatie.

Meer informatie over het Aanvullingsbesluit geluid: