Aanvullingsspoor geluid

Het aanvullingsspoor geluid bestaat uit de Aanvullingswet geluid, het Aanvullingsbesluit geluid en de Invoeringsregeling geluid.

Aanvullingswet geluid

Het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet is in oktober 2018 in procedure gebracht bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid bevat de regels voor geluid rond de rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels over overige bronnen uit de Wet geluidhinder.

Verder komen er regels over geluidproductieplafonds voor provinciale wegen, waterschapswegen en industrieterreinen.

Voor lokale wegen wordt een methodiek ontwikkeld met een preventieve toets vooraf en periodieke monitoring.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • verplichte omgevingswaarde gemeente voor geluidproductie industrieterrein (artikel 2.11a)
  • verplichte omgevingswaarde provincie voor geluidproductie wegen en lokale spoorwegen (artikel 2.13a)

Meer informatie