Aanvullingsspoor grondeigendom

Het aanvullingsspoor grondeigendom bestaat uit de Aanvullingswet grondeigendom, het Aanvullingsbesluit grondeigendom, en de Invoeringsregeling grondeigendom.

Aanvullingswet grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom voegt verschillende grondbeleidsinstrumenten samen. Ook maakt de Aanvullingswet regels op dit terrein toegankelijker en eenvoudiger. Daarnaast zorgt de Aanvullingswet grondeigendom voor afstemming tussen de verschillende instrumenten.

Concreet gaat het om:

  • voorkeursrecht (uit de Wet voorkeursrecht gemeenten)
  • onteigening (uit de Onteigeningswet)
  • landinrichting (uit de Wet inrichting landelijk gebied)
  • privaatrechtelijke kavelruil in het landelijk gebied (uit de Wet inrichting landelijk gebied)
  • privaatrechtelijke kavelruil in het stedelijk gebied (nieuw)
  • vereenvoudigde regeling voor grondexploitatie (nieuwe naam: kostenverhaal).

Meer informatie

Meer informatie over Aanvullingswet grondeigendom leest u op de website: