Invoeringsspoor Omgevingswet

Het invoeringsspoor Omgevingswet bestaat uit de Invoeringswet Omgevingswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling.

Invoeringswet Omgevingswet

Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is in augustus 2018 in procedure gebracht bij de Tweede Kamer.

Meer informatie over de Invoeringswet Omgevingswet:

Invoeringsbesluit

Tot 21 december 2018 lag de tekst van het ontwerp-Invoeringsbesluit open voor consultatie.

Meer informatie over het Invoeringsbesluit: