Hoe de Omgevingswet tot stand komt: sporen en planning

De Omgevingswet bundelt de diverse wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Het stelsel treedt 1 januari 2021 in werking.

Het ontwikkelen van de Omgevingswet is een grote operatie. De transitie bestaat uit verschillende sporen:

Invoeringsspoor

Het Invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving. En dit spoor vult het hoofdspoor met enkele belangrijke onderdelen aan. Het invoeringsspoor bestaat uit:

  • Invoeringsregeling
  • Invoeringswet
  • Invoeringsbesluit

Lees meer over het invoeringsspoor

Hoofdspoor

Het nieuwe stelsel bestaat uit

  • Omgevingswet
  • 4 AMvB's
  • Omgevingsregeling

Bij inwerkingtreding gaan invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.

Lees meer over het hoofdspoor

Aanvullingsspoor

De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van

Gerelateerde onderwerpen

Naar 1 Omgevingswet

Overzicht van de wetten die geheel of gedeeltelijk zullen opgaan in de Omgevingswet.

Vooruitlopen

Overheden kunnen anticiperen en zich voorbereiden, maar nog geen besluiten nemen.