Aanvullingsspoor grondeigendom

Het aanvullingsspoor grondeigendom bestaat uit de Aanvullingswet grondeigendom, het Aanvullingsbesluit grondeigendom, en de Aanvullingssregeling grondeigendom.

Aanvullingswet grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom voegt verschillende grondbeleidsinstrumenten samen. Ook maakt de Aanvullingswet regels op dit terrein toegankelijker en eenvoudiger. Daarnaast zorgt de Aanvullingswet grondeigendom voor afstemming tussen de verschillende instrumenten.

Concreet gaat het om:

  • voorkeursrecht (uit de Wet voorkeursrecht gemeenten)
  • onteigening (uit de Onteigeningswet)
  • landinrichting (uit de Wet inrichting landelijk gebied)
  • privaatrechtelijke kavelruil in het landelijk gebied (uit de Wet inrichting landelijk gebied)
  • privaatrechtelijke kavelruil in het stedelijk gebied (nieuw)
  • vereenvoudigde regeling voor grondexploitatie (nieuwe naam: kostenverhaal).

Meer informatie over de Aanvullingswet grondeigendom:

Aanvullingsbesluit grondeigendom

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom werkt  de wijzigingen en aanvullingen uit de Aanvullingswet grondeigendom uit. De internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom loopt van 22 maart tot en met 19 april 2019.

Meer informatie over het Aanvullingsbesluit grondeigendom: