Hoofdspoor Omgevingswet

Het hoofdspoor bestaat naast de Omgevingswet uit de Algemene Maatregelen van Bestuur en de Omgevingsregeling.

Omgevingswet

De basis voor het stelsel van de Omgevingswet is de tekst van de Omgevingswet. Meer informatie over de Omgevingswet leest u in het Staatsblad 2016-156.

Algemene maatregelen van bestuur

De Omgevingswet is uitgewerkt in 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). De 4 AMvB’s zijn in op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad:

Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling kent een indeling rond 4 thema's:

  • gegevensverstrekking
  • regels voor het uitvoeren van activiteiten
  • grenzen voor gebieden en locaties
  • monitoring en onderzoeksverplichtingen

De internetconsultatie van het de Omgevingsregeling loopt van 1 februari tot 8 maart 2019.

Meer informatie over de Omgevingsregeling: