Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het Invoeringsbesluit wijzigt de 4 AMvB's van de Omgevingswet en een aantal andere AMvB's. In het Invoeringsbesluit staat het overgangsrecht. Een onderdeel daarvan is de bruidsschat. In het Invoeringsbesluit staat ook welke AMvB's worden ingetrokken.

Tekst Invoeringsbesluit

In mei 2019 is het invoeringsbesluit voor de voorhangprocedure naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Bruidsschat

De bruidsschat is een set regels over onderwerpen die overgaan van het Rijk naar decentrale overheden.

Intrekking besluiten

In totaal worden zo’n 35 bestaande besluiten ingetrokken. Deze besluiten gaan geheel op in de Omgevingswet of de vier AMvB's.