Hoofdstukindeling Invoeringsbesluit

Het Invoeringsbesluit wijzigt de 4 AMvB's van de Omgevingswet en een aantal andere AMvB's. In het Invoeringsbesluit staat het overgangsrecht. In het Invoeringsbesluit staat ook welke AMvB's worden ingetrokken. Het Invoeringsbesluit heeft 9 hoofdstukken.

 • Hoofdstuk 1: aanvulling en wijziging besluit activiteiten leefomgeving
 • Hoofdstuk 2: aanvulling en wijziging besluit bouwwerken leefomgeving
 • Hoofdstuk 3: anvulling en wijziging besluit kwaliteit leefomgeving
 • Hoofdstuk 4: aanvulling en wijziging omgevingsbesluit
 • Hoofdstuk 5: wijziging andere besluiten
 • Hoofdstuk 6: intrekking besluiten
 • Hoofdstuk 7: voormalige rijksregels (bruidsschat)
  • afdeling 7.1: bruidsschat in omgevingsplan
  • afdeling 7.2: bruidsschat in waterschapsverordening
 • Hoofdstuk 8: overgangsrecht
  • afdeling 8.1: overgangsbepalingen per onderwerp
  • afdeling 8.2: overgangsbepalingen per ingetrokken besluit
  • afdeling 8.3: overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet
 • Hoofdstuk 9: slotbepalingen