Invoeringsspoor Omgevingswet

Het invoeringsspoor Omgevingswet bestaat uit de Invoeringswet Omgevingswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling.

Invoeringswet Omgevingswet

Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer

Meer informatie over de Invoeringswet Omgevingswet:

Invoeringsbesluit

Het Invoeringsbesluit is voor de voorhangprocedure in mei 2019 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Lees meer over het Invoeringsbesluit.

Invoeringsregeling

De Invoeringsregeling wordt voorbereid door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.