Aanvullingsspoor natuur

Het aanvullingsspoor natuur bestaat uit de Aanvullingswet natuur, het Aanvullingsbesluit natuur en de Invoeringsregeling natuur.

Aanvullingswet natuur

De Aanvullingswet natuur voert een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de Omgevingswet. Met de Aanvullingswet natuur worden de regels voor natuurbescherming uit de Wet natuurbescherming ingepast in de Omgevingswet.

Belangrijkste wijziging

De belangrijkste aanpassing in de Aanvullingswet natuur is het toevoegen van een aantal nieuwe activiteiten in artikel 5.1.

Aanvullingsbesluit natuur

Het Aanvullingsbesluit natuur is in consultatie geweest en sloot op 26 februari 2019.

Meer informatie