Vooruitlopen en anticiperen op de Omgevingswet

Is het toegestaan om te anticiperen, vooruit te lopen op de Omgevingswet?

Het is zeker aan te raden om u voor te bereiden op de Omgevingswet.

Maar het is nog niet mogelijk om:

  • besluiten te nemen vanuit de Omgevingswet
  • bij besluiten vanuit het huidige recht vooruit te lopen op regels in de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB's die anders zijn dan de huidige regels.

De Omgevingswet en de daarbij behorende AMvB's zijn namelijk recht dat nog niet geldt. Overheidsorganen nemen dus bijvoorbeeld handhavingsbesluiten en besluiten tot verlening van een vergunning vanuit het huidige recht.