11 mei 2021 Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:45 tot
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom regelmatig (om de 6 weken) georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 - 8.45 - 9.25 - Update Route 2022

Doelgroep: alle leveranciers

Parallel sessie 2 en 3 - 9.30 - 10.25

Sessie 2 –  Definitieve wijzigingen STAM 2.0 en wijziging in ‘verzoek indienen’ service– Nico Plat en Paul van Asperen

  • Definitieve wijzigingen STAM 2.0 incl voorstellen hoe daarop voor te sorteren
  • Wijziging in de verzoek indienen service ivm de in PI18 (komend kwartaal) te bouwen functionaliteit, voor meerdere activiteiten tegelijk voorbereiden in de projectmap

Sessie 3 – Handreiking annoteren omgevingsplan – Arjan Kloosterboer

Door een omgevingsplan te annoteren en toepasbaar te maken (d.m.v. toepasbare regels) worden de regels in dat plan eenvoudiger vindbaar en beter bruikbaar voor burgers en bedrijven. Voor het toepasbaar maken had de VNG al een handreiking geschreven. Nieuw is de handreiking voor het annoteren van een omgevingsplan. Annoteren kan deel uitmaken van het aanbod van dienstverleners bij het wijzigen van een omgevingsplan in opdracht van een gemeente. In deze presentatie gaan we in op doel en opzet van de handreiking en lichten er enkele aspecten uit. En we gaan graag in gesprek over de bruikbaarheid hiervan voor dienstverleners.

Doelgroep:  dienstenleveranciers die oa. het annoteren aanbieden (evt. als onderdeel van het wijzigen van een omgevingsplan).

Parallel sessie 4 en 5 - 10.30 - 11.25

Sessie 4  – Status en voortgang DSO-Samenwerk API – Arie Duindam en Peter Kok

De DSO-Samenwerkfunctionaliteit API is onlangs in de DSO-productieomgeving beschikbaar gesteld. Deze functionaliteit is daarmee ook beschikbaar om binnenkort met interbestuurlijke ketenpartners te kunnen samenwerken aan echte actuele vergunningsaanvragen onder de huidige wetgeving. Zo kan in het oefenjaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet echte praktijkervaring met het DSO worden opgedaan

Deze sessie over de DSO-Samenwerk API is in november 2020 met leveranciers afgesproken en heeft als doel elkaar regelmatig bij te praten rondom de livegang.

Doelgroep: VTH- en zaaksysteemleveranciers en 'digikoppelaars'

Sessie 5 – Uitleg over het kunnen instellen van het omgevingsoverleg, inclusief demo – Raymond Grove en Vincent van Dijk

Vanaf release PI17 is het mogelijk om als bevoegd gezag bij een activiteit aan te geven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. De functionaliteit van het Omgevingsloket die gebruikmaakt van deze configuraties volgt later. In deze sessie nemen we jullie mee in de werking van het omgevingsoverleg en de configuratiemogelijkheden. Inclusief demonstratie.

Doelgroep: dienstenleveranciers die meer willen weten over de mogelijkheden en softwareleveranciers die deze service willen gebruiken in hun regelbeheer- of VTH software.

Sessie 6 – 11.30 – 12.25 -  Aansluiten op productie – Leo van der Vlist, Bob Ranzijn e.a.

  • Gericht op leveranciers van software (en digikoppelingen)
  • Korte inhoud: 2021 Is het jaar waarin we ons voorbereiden op de inwerkingtreding. Dat betekent ook dat we, nadat de aansluitingen tbv oefenen en testen in de pre-productie zijn gerealiseerd, nu ook de stap gaan zetten om aan te sluiten op de productieomgeving. In deze sessie wordt de aanpak zoals we die nu voor ons zien  op hoofdlijnen toegelicht.

Sessie 7 – 13.00 – 13.55 -  Toepasbare regels: delen praktijkervaringen en updates Toepasbare Regel API’s – Annemieke Vliegen, Raymond Grove en Vincent van Dijk

Vanuit de interbestuurlijke werkgroepen die overal in het land worden gedaan door provincies, gemeenten en waterschappen zien we interessante dingen. Deze delen we graag, ook om te verkennen waar er vanuit de regelbeheersoftware nog verbeterslagen mogelijk zijn.

Aan een aantal toepasbare regel API’s zijn wijzigingen doorgevoerd voor het gebruik van deze API’s. Deze nemen we graag met jullie door.

Sessie 8 – 14.00 – 14.55 Geo optimalisatie Ron Bloksma

Toelichting volgt.

Doelgroep: Plansoftware leveranciers en mogelijk TR leveranciers

Aanmelden

Aanmelden kan met het aanmeldformulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De overige data voor 2021 zijn:

22 juni

31 augustus

12 oktober

23 november