14 april Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom eenmaal per maand georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Introductie (pdf, 778 kB)

Deelsessies ronde 1, 9.00 - 10.30

Deelsessie 1: Beheer & Ontwikkeladviesgroep STOP/TPOD – Maaike Pijnaker / Paul Moeskops / Mirella van der Velde.

Inhoudelijke toelichting op de publicatie van STOP 1.0, o.a.:

 • GIO 1.0,
 • muteren,
 • tekstmodel,
 • valideren.

Ter voorbereiding zie:

https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html

https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/

Bedoeld voor: leveranciers plansoftware

Deelsessie 2: Update STAM - Richard Huffmeijer / Rick Bleeker / Paul van Asperen

Bedoeld voor: leveranciers van VTH- Zaaksystemen

Deelsessie 3: Toepasbare regels - Bas Schreuders en Wim Bakkeren

 • Een introductie van toepasbare regels en de plaats ervan in het Omgevingsloket. De minimale acties voor gemeenten mbt toepasbare regels. De vragen die gemeenten over toepasbare regels hebben. Een overzicht van de beschikbare kennisproducten van ADS en de VNG.
  Bijgevoegde presentatie (pdf, 2.2 MB) wordt toegelicht.

Bedoeld voor: dienstenleveranciers

Deelsessies ronde 2, 11.00 - 12.30

Deelsessie 4: Beheer & Ontwikkeladviesgroep STOP/TPOD (vervolg) – Maaike Pijnaker / Paul Moeskops / Mirella van der Velde

 • Vervolg deelsessie 1; onderwerpen:

Bedoeld voor: leveranciers plansoftware

Deelsessie 5: Update STTR  - Vincent van Dijk / Annemieke Vliegen

 • Update ontwikkelingen rond STTR. Het overzicht (pdf, 241 kB) van de wijzigingen. Tijdens de leverancierssessie kunnen we dan een online Q&A houden voor vragen n.a.v. deze wijzigingen.

Bedoeld voor: leveranciers van regelbeheersoftware

Deelsessies ronde 3, 13.30 - 15.00

Deelsessie 6:  In gesprek met leveranciers Bas Schreuders en Anton van der Kruk. In de presentatie (pdf, 313 kB) zijn de onderwerpen kort toegelicht.

 • In korte pitches stelt een aantal leveranciers zich voor en geven aan welke dienstverlening ze verzorgen in relatie tot de Omgevingswet. Daarnaast delen ze welke samenwerking met andere bedrijven ze zoeken en wat daarin hun behoeftes zijn.
 • Vervolgens zal onder leiding van Anton van der Kruk hierop verder interactief worden ingegaan met de andere aanwezige leveranciers. Doelstelling van deze sessie is dat leveranciers beter van elkaar beter begrijpen welke diensten en/of producten worden aangeboden en waar mogelijk gezamenlijke belangen liggen.
 • Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Marktverkenning Omgevingswet Dienstverlening en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bedoeld voor: dienstenleveranciers

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Na het aanmelden ontvangt u voor 14 april een uitnodiging om deel te nemen.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De overige data voor de rest van het jaar zijn:

12 mei

9 juni

8 september

13 oktober

10 november

8 december