17 maart Leveranciersdag (aangepast programma)

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Virtueel
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom eenmaal per maand georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Plenair, 9.00 - 09.10

Welkom en stand van zaken DSO-LV – Louis van Hemmen - VERVALT

Deelsessies ronde 1, 9.15 - 10.30

Deelsessie 1: Beheer & Ontwikkeladviesgroep STOP/TPOD – Maaike Pijnaker / Paul Moeskops / Mirella van der Velde (VIRTUEEL).

  • Presentatie STOP - TPOD 1.0
  • GIO 1.0
  • Muteren; presentatie
  • Intrekken van een regeling

Bedoeld voor: leveranciers plansoftware

Deelsessie 2:

In gesprek met leveranciers – Bas Schreuders /  Anton van der Kruk VERVALT

Deelsessies ronde 2, 11.00 - 12.15

Deelsessie 3: Beheer & Ontwikkeladviesgroep STOP/TPOD (vervolg) – Maaike Pijnaker / Paul Moeskops / Mirella van der Velde (VIRTUEEL)

  • Waardelijsten
  • IM OW 1.0 en TPOD's 1.0 Presentatie IMOW 1.0
  • Validatiematrix; presentatie validaties
  • Verbetering vrije tekststructuur

Bedoeld voor: leveranciers plansoftware

Deelsessie 4: Oefenaanpak Implementatie Omgevingswet – Anton van der Kruk VERVALT

Lunch, 12.15 - 13.00

Aanmelden

Aanmelden kan via door een e-mail te zenden aan Pieter de Jong (pieter.dejong@kadaster.nl)

Bijzonderheden

Deze  bijeenkomst vindt deel virtueel plaats!

De overige data voor de rest van het jaar zijn:

14 april

12 mei

9 juni

8 september

13 oktober

10 november

8 december